Month: Czerwiec 2017

Dzień Kultury Jakości Uczelni 2017. Rozwój e-learningu na WUM

W dniu 19 maja br. odbyła się IV edycja konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, zorganizowana przez Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Barbarę Górnicką, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, prof. Marcina Wojnara oraz Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM. Tegoroczna edycja, realizowana pod patronatem JM Rektora WUM, poświęcona była innowacyjnym i zorientowanym na studenta metodom dydaktycznym, w […]

Read More