Month: Kwiecień 2018

In memoriam mgr Piotr Franciszek Białokoziewicz

Mgr Piotr Franciszek Białokoziewicz urodził się 29 listopada 1951 w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1974 roku i po studiach 1 października 1974 rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w W-wie  na stanowisku fizyka w Zakładzie Dydaktyki. Jego praca w Zakładzie, z przerwą w latach 1988 – 1991 gdy pracował w Instytucie […]

Read More