Aktualności

Dzień Kultury Jakości Uczelni 2017. Rozwój e-learningu na WUM

W dniu 19 maja br. odbyła się IV edycja konferencji „Dzień Kultury Jakości Uczelni”, zorganizowana przez Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Barbarę Górnicką, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, prof. Marcina Wojnara oraz Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM.

Tegoroczna edycja, realizowana pod patronatem JM Rektora WUM, poświęcona była innowacyjnym i zorientowanym na studenta metodom dydaktycznym, w szczególności technikom i narzędziom kształcenia na odległość (e-learningowi). Wykład otwierający „Od technologii do metodyki – słów kilka o modelu e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim” wygłosiła dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, Dyrektor COME UW (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji). Następnie, mgr Joanna Gajowniczek (Kierowniczka Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM) oraz lek. Mateusz Struś (Kierownik Pracowni Nowoczesnych Technik Nauczania przy Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM) zaprezentowali efekty prac nad uczelnianym systemem e-learningu (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w kolejnym numerze MDW). Pierwszą część konferencji zamknęło wystąpienie prof. Joanny Matuszkiewicz-Rowińskiej, Kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego WUM, która zaprezentowała autorską platformę i rozwiązania e-learningowe stosowane przez jednostkę w nauczaniu nefrologii na WUM.

W drugiej części konferencji, swoimi doświadczeniami, ekspertyzą i przemyśleniami w zakresie
e-learningu dzielili się inni pionierzy tej formy kształcenia studentów na WUM. Dr hab. n. med. Janusz Trzebicki, Kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii I WL WUM, opowiadał o „Pierwszych krokach w e-learningu w anestezjologii”. Dr n. farm. Mariusz Panczyk, Kierownik Pracowni Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia Medycznego przy Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM przedstawił syntezę przeprowadzonych badań i doświadczeń zdobytych przez zakład w ciągu 5 lat prowadzenia e-zajęć. Zespół Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny I WL WUM, tj. lek. Joanna Michalik, lek. Mateusz Struś, mgr inż. Emanuel Tataj oraz mgr inż. Bartosz Kaczyński zaprezentowali zaawansowane metody i narzędzia aktywizacji studentów w ramach e-learningu. Natomiast studenci Artur Lewicki i Jakub Dąbrowski ze Studenckiego Koła Naukowego Mindnet WUM w prezentacji „E-learning oczami studentów – narzędzie efektywnego kształcenia” przybliżyli uczestnikom konferencji potrzeby, oczekiwania, uwagi i pomysły studentów w zakresie e-kształcenia.

Konferencję tradycyjnie już zakończyła debata z udziałem nauczycieli akademickich najwyżej ocenionych w ankiecie studenckiej (dr Małgorzaty Wojciechowskiej, lek. Leszka Kraja, mgr. Andrzeja Ochala, dr Grzegorza Witkowskiego, dr Mariusza Sikory i mgr Alicji Wieczorek) oraz przedstawiciela studentów (Macieja Sobieraja, Wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów WUM), której moderatorem był laureat „Kryształowego Lancetu” w 2013 r., Dziekan II WL WUM, prof. Marek Kuch.

W konferencji wzięły udział Władze Rektorskie i Dziekańskie WUM oraz ponad 250 członków społeczności akademickiej Uczelni, w tym nauczyciele, pracownicy administracji, doktoranci i studenci. Dodatkowo, w dniach 23 i 24 maja odbyły się warsztaty z zakresu e-learningu dla nauczycieli i doktorantów WUM, w których uczestniczyło ponad 60 osób.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny