Fakultety

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami przetwarzania danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W toku realizacji przedmiotu student pozna przykładowe problemy pojawiające się w czasie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych. W trakcie zajęć́ wykorzystywane są̨ dane kliniczne zgromadzone w Zakładzie podczas analiz statystycznych.

Osoby Prowadzące: mgr inż. Bartosz Kaczyński, lek Joanna Michalik, mgr inż. Emanuel Tataj, dr hab. n. med. Andrzej Cacko

Sylabus fakultetu WL
Sylabus fakultetu WLD

  • Poznanie zasad i technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania;
  • Przygotowanie środowiska do nauki
  • Poznanie efektywnych ćwiczeń poprawiających zdolności percepcji
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Tworzenie relacji interpersonalnych

Osoby Prowadzące: lek. Mateusz Struś

Sylabus fakultety WL
Sylabus fakultety WLD

Współczesne technologie zmieniają sektor ochrony zdrowia i jest to proces nieunikniony. Plan zajęć powstał we współpracy z Dr. Bertalan Meskó z Uniwersytetu Semmelweis w Budapeszcie, który jest dyrektorem Instytutu Futurystyki Medycznej i prowadzi blog naukowy The Medical Futurist (medicalfuturist.com).
Celem fakultetu jest nauczenie studentów jak korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych w sposób zaawansowany, tak aby pomagały w przyszłej pracy. Nowe technologie zbliżają lekarza do pacjenta, pozwalają lepiej poznać chorego, jego styl życia i potrzeby. Co więcej, uzupełniają relację lekarz-pacjent.

Osoby prowadzące: dr n. med. Andrzej Cacko, lek Joanna Michalik, mgr inż. Emanuel Tataj

Sylabus fakultetu WL
Sylabus fakultetu WLD

Podczas realizacji przedmiotu student zapozna się z podstawami biostatystyki, bazami danych, aplikacjami umożliwiającymi prowadzenie badań naukowych oraz przykładowymi programami przydatnymi w praktyce zawodowej związanej z analizą danych i interpretacją wyników badań statystycznych. W trakcie zajęć́ wykorzystywane są dane kliniczne zgromadzone w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny podczas analiz statystycznych.

Osoby prowadzące: mgr inż. Bartosz Kaczyński, lek Joanna Michalik, mgr inż. Emanuel Tataj, dr hab. n. med. Andrzej Cacko

Sylabus fakultetu WL
Sylabus fakultetu WLD

Celem przedmiotu jest pokazanie, że każdy objaw, jaki demonstruje pacjent czy odchylenie w badaniu dodatkowym, mają swoje wytłumaczenie na poziomie komórkowym. Chcemy pokazać, że warto jest zgłębiać podstawy fizjologii i patofizjologii, bo gruntowna wiedza z tych dziedzin pozwala na zrozumienie objawów, łączenie ich w całość, stawianie diagnozy i odpowiednie leczenie pacjentów.

Osoby prowadzące: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski, prof. dr hab. Jolanta Małyszko, dr hab. n. med. Andrzej Cacko, dr n. med. Małgorzata Wojciechowska, lek. Michał Kowara, lek. Magdalena Niedziela, lek. Maria Milczarek, lek. Łukasz Januszkiewicz, lek. Magdalena Sobczyńska, lek. Joanna Michalik, mgr inż. Emanuel Tataj, lek. med. Inga Chomicka, mgr inż. Adam Niedziałek

Sylabus fakultetu WL

Fakultety Uczelnianego Studium Doktoranckiego

  • Poznanie zasad i technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania
  • Przygotowanie środowiska do nauki
  • Poznanie efektywnych ćwiczeń poprawiających zdolności percepcji
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Tworzenie relacji interpersonalnych

Osoby prowadzące: lek. Mateusz Struś

Sylabus fakultetu