Skład Osobowy

skład osobowy

Kierownik Zakładu
Wojciech Glinkowski
dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski
wojciech.glinkowski(at)wum.edu.pl

Pracownicy Zakładu:

Adiunkci:

dr n. med. Maria Karlińska
maria.karlinska(at)wum.edu.pl
dr n. med. Andrzej Cacko
andrzej.cacko(at)gmail.com
dr n. med. Janusz Sierdziński
janusz.sierdzinski(at)wum.edu.pl
dr Dorota Kozioł-Kaczorek
dorota.k.kaczorek(at)gmail.com
dr Maciej Sykulski
macieksk(at)gmail.com

Asystenci:

mgr inż. Krzysztof Krasuski
kfk(at)o2.pl
Mateusz Struś
strus.mateusz(at)gmail.com

mgr Karolina Krawczak
karolina_krawczak(at)o2.pl
mgr Katarzyna Walesiak
kwalesiak(at)gmail.com

St. wykładowcy:

mgr Maciej Monkiewicz
mmonkiewicz(at)wum.edu.pl

Wykładowcy:

lek. Joanna Michalik
joanna.michalik(at)wum.edu.pl
mgr inż. Bartosz Kaczyński
bartosz.kaczynski(at)wum.edu.pl
mgr inż. Emanuel Tataj
emanuel.tataj(at)wum.edu.pl

Pracownicy inż. tech.:

st. referent Anna Gołębiewska
zimt@wum.edu.pl
mgr Jakub Kuzdra
jakub.kuzdra(at)wum.edu.pl
mgr Anna Tocholska
zimit(at)wum.edu.pl

Osoby współpracujące z Zakładem:
mgr Ewa Paulo – wykładowca
mgr Agnieszka Żukowska – doktorantka
lek. Jerzy Narloch – doktorant
dr Jakub Janowicz