Dane kontaktowe:
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
ul. Litewska 14/16 00-581 Warszawa
pokój 317, 3 piętro

Department of Medical Informatics and Telemedicine,
Medical University of Warsaw

tel. (+48) 22 116 92 44, (+48) 22 116 92 43,
fax. (+48) 22 116 92 45
e-mail: zimt@wum.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny
dr hab. n. med. Andrzej Cacko
andrzej.cacko@wum.edu.pl

Masz pytania?