Kontakt

Dane kontaktowe:
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny
02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
Department of Medical Informatics and Telemedicine,
Medical University of Warsaw

tel. (+48) 22 658 29 97, (+48) 22 599 10 71
e-mail: zimt@wum.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny
dr n. med. Andrzej Cacko
andrzej.cacko(at)gmail.com