Skład Osobowy

Pracownicy Zakładu:

Adiunkci:

p.o. Kierownika Zakładu
dr n. med. Andrzej Cacko
andrzej.cacko(at)wum.edu.pl
dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski
wojciech.glinkowski(at)wum.edu.pl
dr n. med. Maria Karlińska
maria.karlinska(at)wum.edu.pl
dr n. med. Janusz Sierdziński
janusz.sierdzinski(at)wum.edu.pl

Asystenci:

mgr inż. Krzysztof Krasuski
kkrasuski(at)wum.edu.pl
Mateusz Struś
mateusz.strus(at)wum.edu.pl

St. wykładowcy:

mgr Maciej Monkiewicz
mmonkiewicz(at)wum.edu.pl

Wykładowcy:

lek. Joanna Michalik
joanna.michalik(at)wum.edu.pl
mgr inż. Bartosz Kaczyński
bartosz.kaczynski(at)wum.edu.pl
mgr inż. Emanuel Tataj
emanuel.tataj(at)wum.edu.pl

Pracownicy inż. tech.:

st. referent Anna Gołębiewska
zimt(at)wum.edu.pl
mgr Jakub Kuzdra
jakub.kuzdra(at)wum.edu.pl
mgr Anna Tocholska
zimt(at)wum.edu.pl

Osoby współpracujące z Zakładem:
mgr Ewa Paulo – wykładowca