Nowoczesne Techniki Nauczania e-Learning

ntnPracownia Nowoczesnych Technik Nauczania
Liderem Pracowni jest Mateusz Struś
Lekarz, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zainteresowania: robotyka, e-nauczanie, wirtualna rzeczywistość, neurochirurgia
Zadania i cele Pracowni:
• utworzenie platformy do elektronicznego nauczania dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
• przygotowywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych (animacje, e-kursy, filmy edukacyjne, prezentacje);
• wprowadzanie nowoczesnych technik nauczania i innowacyjnych technologii do dydaktyki, w tym
wirtualnej rzeczywistości;
• współpraca ze studentami w celu utworzenia najbardziej efektywnych i dedykowanych metod nauczania;
• organizowanie nowoczesnych form konferencji: konferencje interaktywne, wideokonferencje
Osoby należące do zespołu:
• lek. Mateusz Struś
• lek. Joanna Michalik
• mgr Jakub Kuzdra
• mgr Bartosz Kaczyński
• Bartłomiej Bober (student)
Ścisła współpraca z innymi Pracowniami działającymi przy Zakładzie, m.in.:
• Pracownia mZdrowia (aplikacje mobilne)
lider: mgr inż. Emanuel Tataj
• Pracownia Telemedycyny
lider: dr med. Andrzej Cacko
Zapraszam do współpracy!
Mateusz Struś
mateusz.strus@wum.edu.pl