Telemedycyna

Andrzej Cacko

Liderem Pracowni jest Andrzej Cacko
MD PhD, Department of Medical Informatics and Telemedicine 1st Department of Cardiology, Medical University of Warsaw

Zadaniem Pracowni Telemedycyny jest prezentacja i popularyzacja praktycznych rozwiązań telemedycznych. Należy dążyć do rozpowszechnienia dostępnych obecnie narzędzi, szczególnie w Kampusie Banacha. Pracownia ma być ogniwem łączącym praktyków i producentów, a docelowo również miejscem, gdzie będą powstawać nowe narzędzia telemedyczne. Realizacja powierzonych zadań wymaga ścisłej współpracy z innymi pracowniami Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny, uczelniami technicznymi (Politechnika Warszawska) i partnerami komercyjnymi.
Zapraszam do współpracy wszystkich pracowników i studentów WUM. Formuła Pracowni umożliwia realizację projektów grupowych i indywidualnych. Wspieramy każdą inicjatywę zmierzającą do rozpowszechnienia rozwiązań telemedycznych i eZdrowia. Oferujemy otwarty umysł i wsparcie według najlepszej wiedzy, doświadczeń i umiejętności Zespołu informatyczno-medycznego Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM.

Najważniejsze cele naukowe:

Cele krótkoterminowe:

– określenie zapotrzebowania Klinik i Zakładów Kampusu Banacha i CePT na rozwiązania telemedyczne,
– nawiązanie ścisłej współpracy z Zakładem Sztucznej Inteligencji Politechniki Warszawskiej.

Cele długoterminowe:

– popularyzacja narzędzi do odkrywania wiedzy,
– opracowanie i testy pierwszych autorskich narzędzi telemedycznych wspomagających, opiekę nad pacjentami z przewlekłymi chorobami układu krążenia i układu oddechowego,
– pozyskanie środków/podjęcie współpracy z partnerem komercyjnym w celu realizacji
projektu uniwersalnej platformy wspomagającej długoterminową opiekę ambulatoryjną nad chorymi przewlekle (w modelu pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia),
– pozyskanie baz danych na potrzeby analiz statystycznych wykonywanych w Zakładzie
– dalsze kształcenie własne i współpracowników: metody analizy statystycznej, Clinical Informatics, programowanie,
– pozyskanie nowych urządzeń do monitorowania sygnałów biomedycznych,
– pozyskanie kandydatów na stopnie magisterskie.