Telerehabilitacja

Pracownia Telerehabilitacji

Czym jest telerehabilitacja? Najprościej można powiedzieć, że jest to świadczenie usług fizjoterapeutycznych na odległość za pomocą łączy telekomunikacyjnych. Określenie „telerehabilitacja” powstało z połączenia trzech słów – pierwsza część – „tele” (z języka greckiego) oznacza „na odległość”; przedrostek „re” (z języka łacińskiego) oznacza „zwrotność”, „na nowo”; „habilis” (z języka łacińskiego) oznacza „sprawny”, „należyty”. Telerehabilitacja jest dziedziną multidyscyplinarną, wymaga współpracy lekarzy, fizjoterapeutów i informatyków. Wynikiem takiej współpracy są coraz bardziej zaawansowane systemy telerehabilitacyjne, wykorzystujące szerokie możliwości gier komputerowych, wirtualnej rzeczywistości czy rzeczywistości rozszerzonej. Telerehabilitacja może się odbywać za pośrednictwem sieci internetowej i urządzeń komputerowych, które umożliwiają przesyłanie obrazu oraz dźwięku (wideokonferencji), telefonów, stron internetowych bądź profesjonalnych aplikacji i platform do telerehabilitacji. Na świecie, a także w Polsce telerehabilitacja staje się coraz popularniejsza i chętniej wykorzystywana w różnych specjalnościach klinicznych tj. ortopedia, kardiologia, pulmunologia, neurologia czy audiofonologia. Ciągły wzrost możliwości, szybkości i efektywności transferu danych na dalekie odległości, a także spadek cen tych usług i rozbudowa infrastruktury powoduje, że stale wzrasta liczba osób, które można objąć usługami telerehabilitacyjnymi. Celem telerehabilitacji jest zapewnienie możliwości terapii lub jej uzupełnienie pacjentom, którzy mają ograniczony dostęp do tradycyjnych metod rehabilitacyjnych z powodów zdrowotnych, finansowych bądź geograficznych. Pracownia Telerehabilitacji w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny zajmuje się badaniem możliwości prowadzenia zdalnej rehabilitacji za pomocą różnych rozwiązań technicznych (internetowe platformy, sensory, tutory, gry komputerowe, wirtualna rzeczywistość), wzbogacanie wiedzy dotyczącej telerehabilitacji i możliwości jej wykorzystania w pracy z pacjentem oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń w prowadzeniu zdalnej terapii studentom WUM oraz innym zainteresowanym. W ramach Pracowni Telerehabilitacji istnieje możliwość prowadzenia badań naukowych oraz pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).