Studenckie Koło Naukowe

knStudenckie Koło Naukowe Telemedycyny/e-Zdrowia
Przy Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny działa Studenckie Koło Naukowe. Studenci działają w kilku grupach problemowych ucząc się m.in. wykorzystania nowoczesnych narzędzi telemedycyny/e-zdrowia w codziennej praktyce lekarskiej, zastosowaniu e-nauczania w medycynie, korzystania z medycznych zasobów Internetu oraz bazy Medline, podstaw biostatystyki oraz pisania własnych programów komputerowych. Dotychczasowe wyniki prac były prezentowane na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu na