Aktualności

Zapraszamy na zajęcia w nowym roku akademickim

Rok akademicki 2017-2018 uważamy za oficjalnie otwarty!

Warszawski Uniwersytet Medyczny inauguruje nowy rok akademicki

Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego